Foreningen

Tølløse-Vipperød Jagtforening er en lokal forening beliggende i Holbæk kommune og tilhørende under Danmarks Jægerforbund.

Foreningen blev stiftet i 1946 og fungerer idag som samlingspunkt for aktiviteter som Flugtskydning og Riffelskydning.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer som vælges på den årlige generalforsamling samt et udvalg for de respektive aktiviteter.

I foreningen er der et stabilt medlemsgrundlag på ca. 138 medlemmer, aldersmæssigt fordelt mellem 15 og 82 år.